ساردور توریسم_________________________________________

پایگاه گردشگری و روستایی آذربایجان ....... Tourism and Handicrafts Municipal Cultural Center Sardrood

On the occasion of World Museum Day

On the occasion of World Museum Day, a crowd of cultural heritage lovers at Sardor Museum and congratulations to Sardar Director

     

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mahdi ghavidel sardsahra

New coins donated to the museum.

New coins donated to the museum.
Ahad Pour Mishtaq Sharroodi donated new coins to Sardour Museum.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mahdi ghavidel sardsahra