ساردور توریسم_________________________________________

پایگاه گردشگری و روستایی آذربایجان ....... Tourism and Handicrafts Municipal Cultural Center Sardrood

New coins donated to the museum.

New coins donated to the museum.
Ahad Pour Mishtaq Sharroodi donated new coins to Sardour Museum.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mahdi ghavidel sardsahra

Museum of History and Anthropology sardouri

 

Tarih ve Antropoloji Sardvry Müzesi aşağıdaki resimde site tıklayınız girmek için

برای ورود به سایت موزه تاریخ و مردم شناسی ساردوری روی تصویر زیر کلیک کنید

Museum of History and Anthropology Sardvry to enter the site click on the image below

 

989147618303+

984134215600+

  negharkhane@

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mahdi ghavidel sardsahra