ساردور توریسم_________________________________________

پایگاه گردشگری و روستایی آذربایجان ....... Tourism and Handicrafts Municipal Cultural Center Sardrood

On the occasion of World Museum Day

On the occasion of World Museum Day, a crowd of cultural heritage lovers at Sardor Museum and congratulations to Sardar Director

     

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mahdi ghavidel sardsahra

New coins donated to the museum.

New coins donated to the museum.
Ahad Pour Mishtaq Sharroodi donated new coins to Sardour Museum.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mahdi ghavidel sardsahra

Museum of History and Anthropology sardouri

 

Tarih ve Antropoloji Sardvry Müzesi aşağıdaki resimde site tıklayınız girmek için

برای ورود به سایت موزه تاریخ و مردم شناسی ساردوری روی تصویر زیر کلیک کنید

Museum of History and Anthropology Sardvry to enter the site click on the image below

 

989147618303+

984134215600+

  negharkhane@

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mahdi ghavidel sardsahra